Home/Záznam o celkové ujeté vzdálenosti
Záznam o celkové ujeté vzdálenosti 2018-12-04T13:29:30+00:00

Záznam o celkové ujeté vzdálenosti

Novela zákona nově zavádí povinnost provozovateli silničního vozidla při změně záznamu o celkové ujeté vzdálenosti na počítadle ujeté vzdálenosti spočívající v provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti, předat stanici technické kontroly protokol o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti při evidenční kontrole ( TP ). Podle § 36 odst. 4 novely zákona tento protokol musí vystavit osoba, která tuto opravu nebo výměnu provedla. Protokol o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti musí obsahovat následující údaje:

• identifikační číslo silničního vozidla (VIN),

• stav celkové ujeté vzdálenosti před provedením a po provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti,

• datum a důvod provedení opravy nebo výměny počítadla ujeté vzdálenosti

• jméno a adresu bydliště nebo sídla osoby provádějící opravu nebo výměnu počítadla ujeté vzdálenosti.

Kopie protokolu o opravě nebo výměně počítadla ujeté vzdálenosti bude archivována.